There are no translations available.

ΥΠΕΡΟΧΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ


Επισκεφθείτετον οδοντίατρο  σας πριν από τις καλοκαιρινές σας διακο­πές, για να υποδεχθείτετο καλοκαίρι με ένα υγιές χαμόγελο!


Συναντή­σαμε την οδοντίατρο ΜαρίαΧατζάκη και τη ρωτήσαμε ποια βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουμε για νααποκτήσουμε έναλαμπερό χαμόγελο σε κάθε ηλικία!


Το καλοκαίρι έφθασε.!! Είναι μια ευκαιρία για όλους μας να αποκτήσουμε έναλαμπερό και υγιές χαμόγελο που θα ταιριά­ζει με την ηλιοκαμένη μας επι­δερμίδα. Ας δώσουμε ένα ερέθισμα στον εαυτό μας να ασχοληθεί σωστότερα με την στοματική του υγιεινή τώρα που ο χρό­νος που διαθέτουμε είναι περισσότερος. Παράλληλα, πριν από τις καλοκαιρινές μας διακοπές πρέπειναασχοληθούμε με τα δόντια των παιδιών αφού αποτελούμε το πρότυπο τους και στην φροντίδα της στοματικής υγιεινής. Η χαλάρωση των καλοκαιρινών διακοπών, ταπαγωτά καιτα γλυκάπου καταναλώνονται αφειδώς, δεν πρέπει να μας οδηγήσουν τον Σεπτέμβριο σε καινούργια σφραγίσματα.

Κυρία Χατζάκη, πείτε μας πως θα πρέπει να φροντίσουμε τα δόντια των παιδιών μας πριν από τις καλοκαιρινές τους δια­κοπές.

Η πρόληψη είναι σημαντικότερη πάντοτε από την θεραπεία. Γιαυτό, πριν ξεκινήσουν ταπαιδιάτιςδιακοπές τους, ενδείκνυταινα γίνει η εξαμηνιαία επίσκεψη στον οδοντία­τρο για καθαρισμό, φθορίωση και έλεγχο της στοματικής κοιλότητος. Είναι προτιμό-τεροναεντοπισθείτο πρόβλημα πριν από τις διακοπές για να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και π αράλληλα ν α υ π εν θυ μίσο υ με στο παιδί τους κανόνες της στοματικής υγιεινής, ίσως λίγο περισσότερο αυστηρά ώστε να μην χαλαρώσει στην κατασκή­νωση ή στις διακοπές του. Καλό θα είναι να γίνουν στα δόντια όλες οι προληπτι­κές εμφράξεις (sealants), ώστε να προλά­βουμε μέλλον τικέςτερηδόνες. Αν το παιδί αθλείται σε σπορ με κτυπήματα στο πρό­σωπο, τότε του συνιστού με την χρήση του π ροστατευτικού νάρθηκα, όπως φορούν οι αθλητές για αποφυγή καταγμάτων στα δόντια και στην γνάθο. Ακόμη, μπορούμε ναεκμεταλλευθούμετην περίοδο των δια­κοπών για να ξεκινήσουμε ορθοδοντική θεραπεία ή να αντιμετωπίσουμε άλλα ο δον τ ικά π ρο βλή ματα ό π ως "ο οδον τικός τριγμός" (βραδινό τρίξιμο των δοντιών λόγω άγχους), ώστε το παιδίνα υποδεχθεί την έναρξη της σχολικής χρονιάς χωρίς επίπονες καινούργιες διαδικασίες.

Επειδή τα παιδιά αντιγράφουν τις συνή­θειες των γονιών τους, δώστε μας την συμβουλή σας εμείς σαν ενήλικες, πώς πρέπει να φροντίσουμε τα δόντια μας πριν ξεκινήσουν οι διακοπές μας.

Καλό θαείναινασυνδυάσουμετην εξα­μηνιαία επίσκεψη στον οδοντίατρο, μαζί με το παιδί μας, ώστε να καταλάβει ότι το συστηματικό οδοντικό check up είναι μια επιβεβλημένη αναγκαιότητα για την υγεία το υ. θα π ρέπ ε ι να κάνο υ με ένα ολοκλ ηρω-μένο καθαρισμό των δοντιών (αφαίρεση πέτρας και χρωστικών με υπερήχους -στίλβωση- φθορίωση- σοδοβολή) που θα μας προφυλάξει από ουλίτιδα ή περιοδο­ντίτιδα, ασθένειες επίπονες που καταλή­γουν σε απώλεια των δοντιών καιοδηγούν σε οικονομικά δυσβάσταχτες θεραπείες. Καλό θα ήταν να ολοκληρώσουμε όλα τα σφραγίσματα που έχου με να κάνου με και να αντικαταστήσουμε τα παλιά μας αμαλ­γάματα με π to σύγχρονα υλικά, όχι μόνο για λόγους αισθητικής, αλλά και για λόγους υγείας, αφού όλες οι σύγχρονες απόψεις συγκλίνουν ότι η στοματική μας κοιλότητα θα πρέπει να είναι απαλλαγμέν η μεταλλι­κών εργασιών. Εφόσον ο οδοντίατρος μας το υποδείξεικαλό θαήταν να αντικαταστα­θούν όλες οι παλιές γέφυρες ή στεφάνες με καινούργιες από ζιρκόνιο ή ολοκεραμι-κές πορσελάνες.

Αν κάποιος πέρα από την θεραπευτική αντιμετώπιση των δοντιών του, ενδιαφέ-ρεταινακάνει κάποιες αισθητικές παρεμ­βάσεις, ποιες κατά την γνώμη σας είναι οι πιο γρήγορες και οικονομικές θεραπείες που προλαβαίνει να κάνει για να υποδε­χθεί το καλοκαίρι με ένα αστραφτερό χαμόγελο.

Η πρόταση μου, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις είναινα κάνει λεύκανση. Το χαμόγελο θα δείχνει πιο συμπαγές και λαμπερό, όπως θα έρχε­ται σε αντίθεση με την ηλιοκαμένη του επιδερμίδα. Οισύγχρονοι μέθοδοιλεύ-κανσης είναι απόλυτα ασφαλείς εφόσον φυσικά ακολουθούν ται π ιστά οι κανόνες και από τον γιατρό και από τον ασθενή. Οι μέθοδοι της λεύκανσης είναι πολλές (ΚΤΡ Lase r, λάμπα Zoom, λάμπα Beyond) και το αποτέλεσμα είναι θεαματικό. Αν κάποιος θέλεινα παρέμβει περισσότερο αισθητικά στα δόντια του, είτε γιατί έχει στρεβλοδο-ντίες ή σπασμένα δόντια ή μεσοδόντια κενά ή κάποια ορθοδοντικά προβλήματα ή ακόμη αλλοιωμένες παλιές προστομι-ακές εμφράξεις μπορεί να καταφύγει σε άλλες μεθόδους όπως είναιοι όψεις ρητί­νες (Bonding), τα direct veneers ή οιόψεις πορσελάνης. Ο χρόνος που έχουμε πριν τις διακοπές μας,είναι αρκετός για να ολο­κληρωθεί η οποιαδήποτε αισθητική παρέμ­βαση και ταυτόχρονα η περίοδος αυτή θα μας προσφέρει την άνεση που χρειαζό­μαστε για να φροντίσουμε σωστά το και­νούργιο μαςχαμόγελο, ώστε η τήρηση των κανόνων της σωστής στοματικής υγιεινής να γίνει καιστο μέλλον τρόπος ζωής.

 

πηγή: Με Υγεία τεύχος 12-09-2013