There are no translations available.

 

alt

Η επαγγελματική και προσωπική επιτυχία ενός ατόμου είναι άμεσα συνδεδεμένες με το γοητευτικό και λευκό του χαμόγελο. Η Dr Μαρία Χατζάκη μας προτείνει τρόπους για να το αποκτήσουμε.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΦΑΝΗ ΜΥΛΩΝΑ

Μεσούσης της κρίσης, είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι οι Έλ­ληνες έχουν περιορίσει τις επισκέψεις στον οδοντίατρο, ως ανα­πόφευκτη συνέπεια της μείωσης της αγοραστικής τους δύναμης. Γι' αυτόν τον λόγο, η επιλογή των θεραπειών που θα κάνουν και του οδοντιάτρου θα πρέπει να γίνει προσεκτικά. Ρωτήσαμε την Dr Μα­ρία Χατζάκη, που δραστηριοποιείται στην Θεσσαλονίκη στον χώ­ρο της αισθητικής οδοντιατρικής, για τις πιο σύγχρονες και «low budget» μεθόδους που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει, προκει­μένου να αποκτήσει το χαμόγελο των ονείρων του, χωρίς να ξοδέ­ψει μια περιουσία.

Τι είναι η αισθητική οδοντιατρική; Ο κλάδος της οδοντιατρικής επι­στήμης που, διατηρώντας τις βασικές αρχές της κλασικής οδοντι­ατρικής, προσπαθεί με τις παρεμβάσεις της να προσεγγίσει το φυ­σικό τρόπο κατασκευής των δοντιών, πετυχαίνοντας ένα άριστο και φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα. Στόχος του αισθητικού οδοντιάτρου είναι να χρησιμοποιήσει σύγχρονα υλικά, που μοιάζουν με τη δομή του φυσικού δοντιού, με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι φθο­ρές των φυσικών δοντιών.

Τι προβλήματα πρέπει να έχει κάποιος για να απευθυνθεί σ' έναν αι­σθητικό οδοντίατρο; Θα πρέπει να έχει δόντια κίτρινα, λεκιασμένα, μαυρισμένα από απονευρώσεις, στραβά, ανισομεγέθη, σπασμένα ή ραγισμένα, να έχει κενά ανάμεσα στα δόντια ή μεταλλικά σφραγί­σματα, υπερτροφικά ή ανισοϋψή ούλα, δόντια που λείπουν. Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς θεραπείες και πώς γίνονται; Η δημο­φιλέστερη είναι η λεύκανση. Είναι ένας ασφαλής τρόπος για να αλ­λάξουμε το χρώμα των δοντιών σε 1-2 επισκέψεις. Γίνεται με ΚΤΡ laser, εξειδικευμένο για λεύκανση. Το λευκαντικό παραμένει 30-40 λεπτά στα δόντια, γι' αυτό δεν προκαλεί βλάβες στην αδαμαντίνη ή ευαισθησίες. Το pH του λευκαντικού gel ασφαλές. Αν συνδυασθεί στο σπίτι μ' ένα σύστημα ναρθήκων-home bleaching, θα προκύψει το ζητούμενο, λαμπερό λευκό.

Αν κάποιος έχει περισσότερα προβλήματα τι επιπλέον μπορεί να κάνει; Ανάλογα με το πρόβλημα και το ποσό που θέλει να διαθέσει, μπορεί να κάνει bonding, όψεις πορσελάνης, lumineers, στεφάνες ζιρκονίου ή ολοκεραμικές στεφάνες. Το bonding είναι η πλέον συ­ντηρητική μέθοδος, γίνεται σε μία επίσκεψη, ανώδυνα, χωρίς αναι­σθησία, βελτιώνεται το σχήμα και το χρώμα των δοντιών ή διορθώ­νονται οι στρεβλοδοντίες όταν ο ασθενής δε θέλει να υποστεί μία ορθοδοντική θεραπεία. Κάθε γιατρός χρησιμοποιεί υλικά που έχουν ιδιότητες ανάλογες με αυτές της φυσικής αδαμαντίνης και το αποτέ­λεσμα είναι θεαματικό. Οι όψεις πορσελάνης θεωρούνται η κορωνί­δα της αισθητικής οδοντιατρικής. Πρόκειται για πολύ λεπτές φλοί-δες πορσελάνης, που κατασκευάζονται από κεραμίστα οδοντοτεχνί­τη, με τελευταίας γενιάς πορσελάνη, οι οποίες αφού συγκολληθούν με ειδικό τρόπο στα δόντια, έχουν διάρκεια ζωής 15-20 χρόνια. Εί­ναι κι αυτές συντηρητική μέθοδος, αφού ο τροχισμός των δοντιών περιορίζεται στην πρόσθια επιφάνειά τους. Σε περιπτώσεις που εν­δείκνυται, μπορούν να γίνουν lumineers, δηλαδή, όψεις πορσελά­νης πάχους φακού επαφής, που τοποθετούνται στην πρόσθια επι­φάνεια των δοντιών για να καλύψουν έντονες δυσχρωμίες, κενά ή πολλαπλά σφραγίσματα. Στεφάνες ζιρκονίου τοποθετούνται στο στόμα όταν τα δόντια πρέπει να τροχιστούν αρκετά.Το ζιρκόνιο έχει αντικαταστήσει τον κλασικό μεταλλικό σκελετό και ανταγωνίζεται τη σκληρότητα του διαμαντιού με άριστα αισθητικά αποτελέσματα. Όταν υπάρχουν κενά από οδοντικές ελλείψεις μπορεί κάποιος να καταφύγει στη λύση των εμφυτευμάτων, δηλαδή, στην τοποθέτηση ειδικών βιδών τιτανίου στη γνάθο, με μια απλή επέμβαση με τοπική αναισθησία. Έτσι, αντικαθιστά το δόντι που χάθηκε. Υπάρχει κάποιος τρόπος ο ασθενής να έχει μια εικόνα του αποτε­λέσματος πριν την παρέμβαση; Με το dental imaging μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα της θεραπείας και παράλληλα, να κατασκευ­ασθούν "mock-ups" από σύνθετη ρητίνη στα δόντια, ώστε να έχου­με το τελικό αποτέλεσμα ή να κατασκευασθεί διαγνωστικό κέρωμα σε εκμαγείο μελέτης ώστε να δούμε τρισδιάστατα την εικόνα πριν επέμβουμε.

Εκτός από τα δόντια, πρέπει να επέμβουμε και στα ούλα για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα; Η αισθητική οδοντιατρική απευ­θύνεται σε δόντια και ούλα που έχουν θεραπευτεί οδοντιατρικά. Αν, όμως, ο ασθενής έχει ένα αντιαισθητικό ουλικό χαμόγελο ή μια άσχημη ουλική γραμμή, διορθώνουμε το πρόβλημα μ' ένα CO2 Laser τελείως ανώδυνα, κάνοντας ουλοπλαστική. Τα προβλήματα άγχους επηρεάζουν τη στοματική μας κατάσταση και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό; Το άγχος και η οικονομική ανα­σφάλεια μας έκαναν αμελείς στη φροντίδα των δοντιών, αλλά και ασυνεπείς στην 6μηνη επίσκεψη στον οδοντίατρο. Τα προβλήματα επιβίωσης μεγάλωσαν το άγχος με αποτέλεσμα ο βρουξισμός (νυ­χτερινό τρίξιμο των δοντιών) να πάρει μορφή επιδημίας. Το πρόβλη­μα πρέπει να διαγνωσθεί εγκαίρως και να αντιμετωπισθεί μ' έναν νάρθηκα νυχτός, γιατί διαφορετικά οι συνέπειες θα είναι καταστρο­φικές. Η άσχημη ψυχολογική κατάσταση κορύφωσε την οδοντιατρι­κή φοβία. Σύγχρονες μέθοδοι, όπως η συσκευή want για αναισθη­σία χωρίς βελόνη, αλλά και σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι (ψη­φιακή ακτινογραφία, ενδοστοματική κάμερα, Laser ανίχνευσης τερη­δόνας) βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων, καθιστώντας την επίσκεψη στο ιατρείο χαρά. Άλλωστε, τα σύγχρονα ιατρεία θυμίζουν περισσότερο ευχάριστους χώρους χαλάρωσης και όχι «ιεροεξεταστικά κέντρα», όπως παλιότερα. Το σωστό και υγιές χαμόγελο είναι προτεραιότητα, ανάγκη, απαίτηση, διεκδίκηση και δικαίωμα όλων. www.hatzaki.com/, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

πηγή : Με Υγεία τεύχος 10-11-2013